Image

Ivan Hansen

Til næste år runder jeg de 40 år som byrådsmedlem, heraf de 24 år som borgmester, så derfor må det vel formodes, at jeg har fået en vis erfaring i det kommunalpolitiske arbejde.
Den erfaring bruger jeg - især på de indre linjer i partiet - til at støtte op om de yngre kræfter.
Jeg er bl.a. medlem af bestyrelsen i Sorø Forsyning A/S(næstformand), medlem af bestyrelsen i det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus, medlem af bestyrelsen i Sorø Fjernvarme og senest er jeg blevet medlem af den nyoprettede beredskabskommission.
Fundamentet for at en kommune kan levere en god service til borgerne, er, at økonomien er i orden, og derfor har det altid været et vigtigt fokusområde for mit politiske virke. Det giver nemlig mulighed for, at vore mindste kan få nogle gode og trygge opvækstvilkår, ligesom vore ældre kan få en tryg alderdom. Kultur og fritidslivet, og en visionær byudvikling, er også noget, som betyder rigtig meget for trivslen i kommunen. Det er blot enkelte af de områder, som er med til at kendetegne en god socialdemokratisk kommunalpolitik.