Børn – investering i hele børnelivet.

Børn er, udover at være fantastiske, vores samfunds største ressource.

Børn har brug for omsorg og børn har brug for voksne, der sikrer en tryg tilknytning og tætte relationer i deres opvækst. 
Socialdemokratiet i Sorø Kommune mener, at vi er forpligtet til at investere klogt og omsorgsfuldt i børns liv og udvikling.
Det gøres blandt andet ved:

·         Ikke ”kun” at arbejde på bedre normering, men også på flere faguddannede i daginstitutionerne.

·         Ledelse forankret i daginstitutionerne

·         At forenkle administration og dokumentationskrav, hvor det er muligt og holde fokus på kerneopgaven – børns trivsel og udvikling.

·         Fortsat at udvikle dagplejens styrker ved bla. efteruddannelse og supervision

·         At styrke brobygning mellem forældre, sundhedspleje, pædagoger, dagplejere og lærere

·         At satse på forebyggelse og tidlig indsats blandt andet ved at sætte fokus på sundhedsplejens muligheder i det samlede børneområde.

·         At iværksætte en analyse af antal sager og antals betydning i børnesagsbehandling og børnehandicapsager.

·         For unge, der op til deres 18. år har fået støtte i en eller anden form for foranstaltning, at iværksætte en analyse af eventuelt behov for efterværn, samt en benchmarking af Sorø Kommunes brug af efterværn.